Monday, November 13, 2006

Presenting at Chicago .Net Users Group on MSBuild

[This was originally posted at http://timstall.dotnetdevelopersjournal.com/presenting_at_chicago_net_users_group_on_msbuild.htm]

This Wednesday (Nov 15) I'll be presenting at the Chicago .Net User's Group on MSBuild: A Process Automation Language. Pizza starts at 6:30pm, the presentation at 7:00.

.Net 2.0 introduces MSBuild – Microsoft’s new build engine with a process-oriented scripting language. While MSBuild is marketed for compilation and build processes, it is really a full-fledged automation language. It includes structured control flow, variables, refactorability, error handling, logging, and powerful extensibility. You can easily integrate MSBuild into your own enterprise processes and start adding value right away.

It should be a good time.

1 comment:

  1. Bàn Làm Việc Văn Phòng của Nội 256 đã có mặt trên thị trường hơn 30 năm kinh nghiệm, luôn đưa uy tín, trách nhiệm, chăm sóc khách lên hàng đầu và cũng không quên chau chuốt chất lượng từng ngày để có thể mang lại cho khách hang những sản phẩm bàn làm việc giá rẻ hcm tối ưu nhất trên thị trường. Bàn làm việc của nhân viên tại văn phòng rất quan trọng đóng vai trò chủ đạo, vì nơi đây diên ra tất cả các hoạt động của nhân viên tại văn phòng. Cũng là một trong những yếu tố tạo không gian thoải mái cho nhân viên trong công việc tại văn phòng để đạt năng suất công việc cao cho nên chúng tôi luôn tạo ra sản phẩm những bàn văn phòng giá rẻ các loại đáp úng tùng nhu cầu của người dùng. Và chúng tôi xin chia sẻ thêm cho các bạn ngoài việc chọn bàn chọn tủ bố trí không gian làm việc thì bạn không nên quên lựa chọn cho mình mẫu ghe van phong chuyên dùng cho văn phòng công ty nhung phải có phần kết hợp đồng dều giưa bàn làm việc tạo cảm giác thoải mái cho nhân viên trong thòi gian làm việc tại văn phòng.

    ReplyDelete